Program szkolenia dzieci i młodzieży w Akademii Tenisa Stołowego ma na celu prowadzenie wszystkich uczestników właściwym i jednolitym procesem nauczania, budowania ich umiejętności i technik oraz dawania im możliwości doskonalenia gry. Tenis jest grą wykorzystującą umiejętności sterowania piłką za pomocą uderzeń rakietką w granicach stołu i nad siatką. Jednak jego podstawę stanowi wysoki poziom koordynacji, szybkości i wytrzymałości szybkościowej oraz wiedza i zmysł taktyczny. Rozwijając harmonijnie podstawowe cechy motoryczne człowieka, a zwłaszcza koordynację ruchową, szybkość i refleks, staje się sportem dla wszystkich. Tenis stołowy jest dyscypliną, która jest środkiem na długowieczność, pozwala utrzymać dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.

 

Dziewczęta i chłopcy w wieku 5-11 lat stanowią najbardziej interesującą grupę do rozpoczęcia pierwszych kroków w tenisie stołowym. Decyduje o tym wiek oraz cechy charakteryzujące rozwój biologiczny, motoryczny i intelektualny, sprzyjające łatwemu, dokładnemu i plastycznemu uczeniu się nawyków ruchowych (umiejętności), stanowiących podstawę tej dyscypliny sportu.

 

Właśnie ten etap pracy z dziećmi w wyżej wymienionym wieku wypełnia program przygotowania wszechstronnego w nauczaniu podstaw tenisa na pierwszym etapie kształtowania koordynacji ruchowej, której celem jest poprawna forma ruchu, na co głównie składają się:

 

• poprawna sylwetka tenisisty w pozycji wyczekującej przed uderzeniem, w fazie uderzenia i po jego zakończeniu, z akcentem koncentracji na piłce,

 

• poprawna praca nóg (zróżnicowane techniki kroków i rytmu dobiegu oraz powrotu do pozycji wyczekującej), pozwalająca na wykonanie uderzenia piłki we właściwej płaszczyźnie,

 

• umiejętność dozowania siły w zagrywkach i uderzeniach,

 

• umiejętność przenoszenia ciężaru ciała z nogi zakrocznej na wykroczną i odwrotnie,

 

• umiejętność każdorazowego powrotu do pozycji wyczekującej (po wykonaniu zadania ruchowego) i na miejsce pozwalające na dobrą kontrolę przestrzeni stołu.

 

Drugi poziom koordynacji ruchowej wraz z poprawnymi i na wyższym pułapie umiejętnościami taktyczno-technicznymi, obejmuje szybkość wykonania zadań.

 

Natomiast trzeci - najwyższy poziom to nauczanie i kształtowanie działań tenisowych z wyborem sposobów wykonania w zmiennych sytuacjach gry punktowej przy stole.

 

Powyżej opisane poziomy szeroko rozumianej zborności ruchowej pozwalają na wyodrębnienie trzech grup, prezentujących określone umiejętności:

 

poziom I - dzieci uczą się podstawowych umiejętności koordynacyjnych tj. ćwiczenia wstępne, ćwiczenia oswajające ze sprzętem mające na celu oswojenie dzieci z układem ręka- rakietka-piłeczka, z odbijaniem piłeczki, z rotacją, przybieraniem prawidłowej postawy przy stole.

 

II poziom - zawodnicy uczą się podstawowych uderzeń, rotacji oraz prawidłowego ustawiania się do zagrań.

 

III poziom - zawodnicy przystępują do nauki nowych elementów, wzbogacając technikę o następujące uderzenia takie jak: obrona podcięciem fh, podciąganie bh po przekątnej, obrona podcięciem bh, uderzenia kończące, Top spin bh. Dochodzi także nauka najtrudniejszych uderzeń: Flip bh oraz Flip fh, kontra top spin, side spin oraz nauka rotacyjnego podania (rotacja dolna, boczna, górna). Etap ten w końcowej fazie przechodzi w specjalistyczny trening, doskonalący wszystkie poznane uderzenia, dużą ilość gier zadaniowych i kontrolnych na punkty wraz z odpowiednim przygotowaniu fizycznym pod kątem startowym.

AKADEMIA TENISA STOŁOWEGO W PRIME FITNESS CLUB 2017/2018

We wrześniu rozpocznie się kolejny sezon Akademii Tenisa Stołowego. W treningach weźmie udział 20 osób, spośród których piętnastka będzie kontynuować zajęcia drugi, trzeci lub czwarty rok, natomiast pięć osób to nowi uczestnicy Akademii. Zajęcia prowadzone będą w czterech grupach pięcioosobowych, dwa razy w tygodniu po dwie godziny każda z grup (wtorki i piątki – w godzinach 16.00 do 18.00 oraz w środy w godzinach 16.00 do 18.00 i soboty w godzinach 11.00 do 13.00 ).

 

Zajęcia w Akademii poprowadzą trenerzy: Roman Kolin i Paweł Zińczak.


Aktualna lista uczestników Akademii:

 

Grupa I – wtorek i piątek
1. Oczachowski Mateusz
2. Stanisławczyk Oskar
3. Kurek Bartłomiej
4. Pietryga Łukasz
5. Babczyński Wojciech

 

Grupa II – wtorek i piątek
1. Kurek Tymon
2. Jaśkowiak Łukasz
3. Łęga Kamil
4. Jankowski Kevin
5. Popadowski Wojciech

 

Grupa III – środa i sobota
1. Jaśkiewicz Maks
2. Gawroński Maks
3. Adamarek Piotr
4. Socha Róża
5. Karczyński Eryk

 

Grupa IV – środa i sobota
1. Grygiel Maks
2. Grygiel Aleks
3. Machaj Ola
4. Brzozowski Maks
5. Zawodny Jakub

OGÓLNE INFORMACJE O AKADEMII TENISA STOŁOWEGO W PRIME FC

Prime Fitness Club zaprasza na zajęcia w Akademii Tenisa Stołowego. Jest to profesjonalny cykl szkoleń, przeznaczony dla dzieci w wieku 5-15 lat, zorganizowany w formie cyklicznych zajęć, prowadzonych przez doświadczonych trenerów.

PROWADZĄCY
Zajęcia w Akademii Tenisa Stołowego prowadzą:

Roman Kolin - mgr wychowania fizycznego, z 30-letnią praktyką zawodową, trener II klasy w tenisie stołowym. Mistrz województwa w kategorii młodzików i juniorów. Grał jako zawodnik II-ligowego klubu tenisa stołowego Stal Stocznia Szczecin. W latach 2004 - 2010 trenował młodzież w klubie LKS Piast Gryfino - sekcja tenisa stołowego. Od 2006 roku czynny zawodnik niemieckiego klubu Penkuner SV.

Paweł Zińczak - zawodnik z czołowej 16 województwa zachodniopomorskiego, wielokrotnie powoływany do kadry Polski niepełnosprawnych. Czynny zawodnik Landes ligi w niemieckim klubie Penkuner SV. W ciągu półtorej sezonu, poniósł tylko dwie porażki, aż osiemdziesiąt dwa razy wychodząc zwycięsko z pojedynków. Asystent treningowy Romana Kolina, pod którym stale rozwija swój warsztat trenerski. Wielki fan chińskiej szkoły tenisa stołowego, z której na każdym kroku stara się jak najwięcej przekazać zawodnikom Akademii Tenisa Stołowego Bene Sport.

Trenerzy działają wspólnie, według jednego programu, zapewniając juniorom jednolity proces nauczania.

MIEJSCE
Zajęcia odbywają się w PRIME Fitness Club przy ul. Modrej w Szczecinie.

ZASADY UCZESTNICTWA
Zajęcia prowadzone są w formie kolejnych lekcji. O przyjęciu do danej grupy decyduje trener. W trakcie sezonu, trener może zadecydować o przeniesieniu uczestnika do innej grupy zaawansowania ze względu na indywidualny rozwój. Odpowiednia ilość spotkań w tygodniu pozwoli na dostarczenie porządnej dawki ruchu, a także zaszczepienie pasji i miłości do sportu.

Odpłatność za udział wynosi: 249 zł/msc*

Płatność musi zostać dokonana najpóźniej 10 dnia danego miesiąca w Recepcji Klubu PRIME.

KONTAKT
Roman Kolin
tel.: 792 193 191
mail: roman.kolin@primefitness.pl

Zapraszamy do Akademii Tenisa Stołowego - kuźni młodych talentów!

CENNIK GIER KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ TRENINGÓW Z TRENEREM W PRIME

 

Treningi w godzinach od 8.00 do 16.00 – 25zł/1 godzina

Treningi w godzinach od  16.00 do 23.00 – 35zł/1 godzina

Treningi w weekendy i święta - 35zł/1 godzina

 

Trening z trenerem:
1 osoba: 50 zł plus cena stołu (25zł)
2 osoby: 80 zł plus cena stołu (25zł)

 

Do otrzymania zniżki w wysokości 20% na jednorazowe skorzystanie ze strefy rakietowej z wyłączeniem zajęć z trenerem, upoważnione są osoby uczące się do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz osoby w wieku powyżej 60 roku życia.

 

Karnety na strefę rakietową dostępne są w ramach „ZASADY 5". Wykupując jednorazowo 5 godzin gry w wybraną dyscyplinę, płacisz tylko za 4 godziny. Powyższa zasada dotyczy również wielokrotności 5 (np. 10 za 8).

 

Karnet na 5 godzin gry ważny jest 1 miesiąc od daty zakupu, na 10 godzin gry 2 miesiące itd.

 

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Przejdź do paska narzędzi